Mad Munfasil

Dari Bertanya Jadi Mengerti

Mad Munfasil. Di dalam istilah ilmu tajwid sendiri pengertian mad jaiz munfashil yaitu apabila ada mad bertemu hamzah di lain kata. Mad jaiz munfasil (مد جائز منفصل) secara bahasanya bermaksud boleh berpisah kerana, berbeza dengan mad wajib muttasil, mad ini berlaku apabila ada mad tabi'e.

Mad Jaiz Munfasil dan Mad Wajib Muttashil Materi pra pondok santri MBS
Mad Jaiz Munfasil dan Mad Wajib Muttashil Materi pra pondok santri MBS

Dinamakan munfashil (terpisah) karena antara huruf mad dan hamzah sudah beda kalimatnya. Sedangkan pada mad jaiz mumfasil, hamzah atau hamzah wasal dan mad thabi'i. Pengertian mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil dalam bahasa.

Mad Jaiz Munfasil dan Mad Wajib Muttashil Materi pra pondok santri MBS

Jadi, maksud dari mad jaiz munfasil kurang lebih: Sedangkan pada mad jaiz mumfasil, hamzah atau hamzah wasal dan mad thabi'i. Mad jaiz munfasil merupakan mad tabi’i yang bertemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kata. Hukum bacaan mad jaiz munfasil adalahapabila ada mad.

← contoh plsvcontoh plsv →