Kuran Na Bosanskom Jeziku

Dari Bertanya Jadi Mengerti

Kuran Na Bosanskom Jeziku. Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Uključeni su svi 114 sure.

ZBIRKA DOVA NA BOSANSKOM JEZIKU, Ismail Selimović_tif
ZBIRKA DOVA NA BOSANSKOM JEZIKU, Ismail Selimović_tif

‎kuran mp3 audio na bosanskom jeziku. Prevod kur’ana na bosanski jezik prijevod: Kur'an sa prijevodom na bosanski jezik besim korkut islam bosna bosnia religija istina bog allah poslanici muhammed a.s isa isus mojsije musaa raj pakao vjeänost prolaznost sudnji dan.

ZBIRKA DOVA NA BOSANSKOM JEZIKU, Ismail Selimović_tif

Kur’an je preveo sa ruskog, a ruska verzija prijevoda prevedena je. Bosanski prijevod besim korkut napomena: Uključeni su svi 114 sure. Imam prijevod kur’ana na bosanski jezik, da li se mogu uciti ajeti kur’ana na bosanskom jeziku ?

← brummkreisel kunibertbrummkreisel kunibert →