Kalimah Parentah

Dari Bertanya Jadi Mengerti

Kalimah Parentah. Urang, mios ayeuna, yu ! Aduh, sampean abdi titajong !

Contoh Kalimah Wawaran Nyaeta Latihan Online
Contoh Kalimah Wawaran Nyaeta Latihan Online

Kalimat parentah nyaèta kalimat nu eusina pikeun maréntah batur sangkan milampah pagawèan atawa miharep responsi nu mangrupa tindakan. Kalimah parentah sok ditungtungan ku tanda panyeluk (!) kalimah parentah bisa dipasing. ( kalimat perintah yaitu kalimat yang memerintah kepada yang diajak berbicara.

Contoh Kalimah Wawaran Nyaeta Latihan Online

Scribd is the world's largest social reading and publishing site. ( budalan 20:12) the ten nurut biasana dibagi jadi dua golongan lantaran tina kapercayaan popular nu maranéhanana asalna inscribed kalawan lima on salah tablet jeung lima dina tablet kadua. *cing pangmelikeun mie sedap ka warung bi juju! Kalimat parentah nyaèta kalimat nu eusina pikeun maréntah batur sangkan milampah pagawèan atawa miharep responsi nu mangrupa tindakan.

← 7 5 sama dengan7 5 sama dengan →