Earl Wilbur Sutherland Jr

Dari Bertanya Jadi Mengerti

Earl Wilbur Sutherland Jr. Sutherland received the 1971 nobel prize in physiology or medicine in 1971 for his studies on the mechanism of hormone action. He married firstly, in 1937, mildred rice.

Earl Wilbur Sutherland, Jr. JungleKey.fr Wiki
Earl Wilbur Sutherland, Jr. JungleKey.fr Wiki

1971 yılında nobel fizyoloji veya tıp ödülü'nü hormonların etki mekanizması ile ilgili keşifleri nedeniyle kazanmıştır.[1] özellikle epinefrin ve ikincil. The following article is from the great soviet encyclopedia (1979). Sutherland received the 1971 nobel prize in physiology or medicine in 1971 for his studies on the mechanism of hormone action.

Earl Wilbur Sutherland, Jr. JungleKey.fr Wiki

Was an american pharmacologist and biochemist. Özellikle epinefrin ve ikincil mesajcılar (siklik adenozin monofosfat; Camp) ile ilgili çalışmalarıyla bilinir. Find the perfect earl wilbur sutherland, jr.

← frenzy verbfrenzy verb →