Baiatul Ridwan

Dari Bertanya Jadi Mengerti

Baiatul Ridwan. Tidak boleh dilakukan selepas melakukan tawaf wada'. This pledge took place under a tree and was thus known as the pledge of the tree.

Soalan akidah k1 t5 akidah ahli sunnah wal jamaah
Soalan akidah k1 t5 akidah ahli sunnah wal jamaah

Baiat tersebut dilaksanakan di bawah pohon dan disebut sebagai baiat ridwan. Semua orang yang hadir pada saat itu berbaiat kepada rasulullah saw. Menggamit tangan salah seorang sahabat yang juga menggamit tangan sahabat lainnya secara bersambungan.

Soalan akidah k1 t5 akidah ahli sunnah wal jamaah

During the process of pledging, each sahaba came before muhammad and pledged, with his hand on top of muhammad's. Bai'atul ridhwan tuesday, march 18, 2008 bai'at ridhwan sejarah mengenai bai'at ridhwan bermula apabila utsman yang di hantar oleh nabi muhammad s.a.w. Allah subhaanahu wa ta’aala berfirman Bai’atur ridhwan bai’tur ridhwan pada edisi sebelumnya disebutkan bahwa ketika utsman radhiyallahu anhu diutus ke mekah untuk menyampaikan misi kedatangan rasûlullâh shallallahu ‘alaihi wa sallam ke mekah kepada para para tokoh.

← prince nyatsimba mutotaprince nyatsimba mutota →