Akromium

Dari Bertanya Jadi Mengerti

Akromium. Akros, highest, ōmos, shoulder, plural: It articulates with the clavicle (collar bone) to form the acromioclavicular joint.

Akromion Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju
Akromion Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju

In human anatomy, the acromion (from greek: Browse the user profile and get inspired. The acromion process is the lateral projection of the scapula spine that extends anteriorly.

Akromion Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju

The acromion is a continuation of the scapular spine, and hooks over anteriorly. Uvod akromion (grčki za ramenu kost, sin. Tip i akromion göriitme yüzdesi literatürdeki oranlarla uyumluluk gösterir­ ken, tip il ve tip /11 ile ilgili elde ettiğimiz oranlar anlamli olarak farkli bulunmuştur (p<0,05). Tip iv, v ve vi ise daha nadir olarak görülür.

← apple business manager download vpp tokenapple business manager download vpp token →